Virtuaaliset kohtaamiset

<Takaisin

Icon
Sisällöntuoton suunnitelma virtuaaliseen kohtaamiseen Slackissä

Tätä sisällöntuoton suunnitelmaa voit halutessasi hyödyntää järjestäessäsi virtuaalista kohtaamista Slackissä. Suunnitelmassa on esimerkkejä teemoista ja sisällöstä mitä Slackin virtuaalisessa kohtaamisessa voi käyttää. Jos haluat soveltaa samoja teemoja oman kohtaamisesi järjestämisessä, varmista aina ensin teemoihin liittyvien linkkien toimivuus ja ajankohtaisuus. Tuotettava sisältö on jaettu eri kanaville, joten sovellathan myös niitä tarkoituksenmukaisesti.

Icon
Virtuaaliset kohtaamiset - tapahtumajärjestäjän opas

Oppaan lähtökohtana oli luoda työkalu virtuaalisten kohtaamisten järjestäjälle. Opasta on ollut koostamassa Laurean liiketalouden opiskelija Pia Soininen ja se tehtiin osana Sometaduuniin-hanketta. Virtuaalisten kohtaamisten pilotit eri alustoja hyödyntäen työnantajien ja työnhakijoiden välillä ovat osa hankkeessa tehtyjä kokeiluja. Tässä oppaassa on koottu yhteen näiden kohtaamisten suunnittelussa esiin nousseita seikkoja.

Icon
Projektiraportti virtuaalisten kohtaamisten kehittämisestä palvelumuotoilua hyödyntäen

Laurean YAMK-opiskelija Tiina Korhonen sovelsi kehittämisprojektissaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä virtuaalisen kohtaamisen kehittämiseen Adobe Connect -alustalla osana Sometaduuniin-hanketta. Ladattavassa raportin tiivistelmässä käsiteltävä virtuaalinen kohtaaminen toteutettiin keväällä 2018, ja se oli kohdennettu erityisesti sosiaalialan opiskelijoille.

Icon
Opinnäytetyö työnantajien toiveista ja ideoista virtuaalisiin kohtaamisiin

Laurean opiskelija Jutta Vehmanen selvitti opinnäytetyönään Sometaduuniin-hankkeessa työnantajien toiveita ja ideoita virtuaalisista kohtaamisista. Työssä tehtiin myös kartoitusta siitä, millainen toimiva virtuaalinen kohtaamispaikka olisi työantajien mielestä. Tavoitteena oli analysoida kerättyä aineistoa ja selvittää, mitä vastaajat pitävät projektin kannalta merkittävinä.

Icon
Virtuaalisten kohtaamisten tietoturvan pikaohje: Muista nämä kolme asiaa!

Kun osallistut virtuaaliseen kohtaamiseen, on muun valmistautumisen ohella hyvä ottaa huomioon myös oma ja muiden tietoturva. Lataa tästä kolmen kohdan pikaohje tietoturvan varmistamiseksi virtuaalisessa kohtaamisessa.

Icon
Virtuaalisen kohtaamisen toteuttaminen Adobe Connectissa - Yleisohje suomeksi ja englanniksi

Lataa itsellesi muokattavat ohjeet (sis. suomi- ja englanti) virtuaalisen kohtaamisen järjestämiseen Adobe Connectissa. Ohjeeseen on merkitty punaisella kohdat, jotka sinun järjestäjänä tulee muokata tapahtumaa koskien.

Icon
Virtuaalinen kohtaaminen Slackissä: opiskelijan ja työnantajan ohje alustan käyttöön

Laurean palvelumuotoiluopiskelija Emma Barck oli ideoimassa Sometaduuniin-hankkeen virtuaalisen kohtaamisen Slack-konseptia, joka toteutettiin keväällä 2018 kaksiviikkoisena ja kaksi kielisenä. Tästä voit ladata itsellesi osallistujan ja työnantajan ohjepaketin Slackin alustan käyttöön.

Icon
Pilottimalli 1: Adobe Connect virtuaalisen kohtaamisen konseptikuvaus

Syyskuussa 2017 Laurean Sometaduuniin-tiimi järjesti työpajapäivän. Mukana oli työelämän edustajia, Laurean HR-väkeä sekä hankkeessa mukana olevia opiskelijoita. Työpajassa pohdittiin yhdessä, mitä virtuaalisissa kohtaamisissa tulisi tapahtua, jotta kohtaaminen on molempien osapuolten näkökulmasta mielekästä. Lopputuloksena saatiin kuvattua kaksi toimintatapaa työantajien ja opiskelijoiden välisiin pienryhmäkeskusteluihin. Kuvatun pilottimallin 1 mukaista virtuaalista kohtaamista ei ole vielä pilotoitu.

Icon
Pilottimalli 2: Adobe Connect virtuaalisen kohtaamisen konseptikuvaus

Syyskuussa 2017 Laurean Sometaduuniin-tiimi järjesti työpajapäivän. Mukana oli työelämän edustajia, Laurean HR-väkeä sekä hankkeessa mukana olevia opiskelijoita. Työpajassa pohdittiin yhdessä, mitä virtuaalisissa kohtaamisissa tulisi tapahtua, jotta kohtaaminen on molempien osapuolten näkökulmasta mielekästä. Lopputuloksena saatiin kuvattua kaksi toimintatapaa työantajien ja opiskelijoiden välisiin pienryhmäkeskusteluihin. Kuvatun pilottimallin 2 mukainen virtuaalinen kohtaaminen toteutettiin Laureassa syksyllä 2018.

Icon
Visio-prosessimallinnus virtuaalisesta kohtaamisesta Slackissä

Laurean palvelumuotoiluopiskelija Emma Barck oli ideoimassa Sometaduuniin-hankkeen virtuaalisen kohtaamisen Slack-konseptia. kohtaaminen oli kaksiviikkoinen ja eteni kuvatun prosessimallin mukaisesti.