Portfolio

<Takaisin

Icon
Kyvyt.fi Portfolio Instruction Videos in English

Moni oppilaitos on tehnyt videoita Kyvyt.fi portfolioalustan käytöstä suomeksi. Englanniksi videot puuttuivat, joten täydensimme videovarantoa peruskäyttöä tukevilla ohjeilla, jotta myös kansainväliset opiskelijat saavat apua portfolionsa tekoon.

Icon
Developing Portfolio Practices at Laurea University of Applied Sciences

Presentation in eApril conference on 1st of December 2017. The prestentation makes the challenges visibile that the lecturers, students and management have confronted.

Icon
Alustoja oman osaamisen esille tuomiseen

Koonti erilaisista mahdollisuuksista tuoda esille omaa osaamistaan. Esityksessä pohditaan eri alustojen etuja ja rajoitteita sekä annetaan esimerkkejä portfolioista.