3. Minäkö brändi?

Opiskelijan polku

Uratavoitteen ja oman osaamisen muuntaminen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi sekä sen tavoitteellinen, monimediainen brändiviestintä ja sen jatkuva kehittäminen. Punainen lanka on opiskelijan polku, millä strategialla pääsen tavoitteeseen, joka edellisessä kohdassa määritelty?

Tavoitteena

a.Digitaalisen osaajaprofiilin, ammatillisen brändi-identiteetin rakentaminen
b.Osaajaprofiilin kasvattaminen eri netti- ja some-areenoilla tavoitteelliseksi, monimediaiseksi osaajaprofiilitarinaksi ja sen jatkuva kehittäminen.

Moduulin sisältö

 • ----------------------------------------------------------------------
 • Oppitunti 1: Brändi-identiteetti: Toiminta-ajatus ja profiilikuva
 • Videot: 10min 15s. | Tehtävät: 4 | Tentti: 1
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Oppitunti 2: Brändin tavoite ja kohderyhmä
 • Videot: 75min 37s | Tehtävät: 5 | Tentti: 1
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Oppitunti 3: Viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto someen
 • Videot: 43min 13s. | Tehtävät: 1 | Tentti: 1
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Oppitunti 4: Onnistumisen mittaaminen
 • Videot: 6min 43s. | Tehtävät: 0 | Tentti: 1
 • ----------------------------------------------------------------------

Moduulit